امروز
1400 تیر 3
53 11
}
25 08 99
0 0

رشد ۶ درصدی تولید فولاد کشور در ۷ ماه نخست سال جاری

خلاصه :

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، آمار تولید فولاد کشور در دوره هفت ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. طبق آمار منتشرشده، مجموع تولید فولاد کشور با رشد ۶ درصدی نسبت به دوره هفت ماهه نخست سال گذشته به ۱۶ میلیون و ۹۸۱ هزار تن رسیده است. یک نکته کلیدی در آمار منتشر شده، کاهش نرخ رشد تولید فولاد کشور در دوره هفت‌ماهه نخست امسال نسبت به نرخ رشد تولید فولاد در دوره‌های شش‌ماهه، پنج‌ماهه و چهارماهه سال جاری است. نرخ رشد تولید فولاد در شش‌ماهه نخست امسال، ۱۰ درصد بوده است.


طبق آمارهای انجمن فولاد، تولید فولاد میانی کشور در دوره هفت ماهه نخست سال ۹۹، ۱۶ میلیون و ۹۸۱ هزار تن بوده است که از این میان، سهم بیلت و بلوم، ۱۰ میلیون و ۲۳۰ هزار تن و سهم اسلب، ۶ میلیون و ۷۵۱ هزار تن بوده است. تولید بیلت و بلوم در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، رشد ۶ درصدی و تولید اسلب، رشد ۷ درصدی را تجربه کرده است.

آمار تولید محصولات فولادی
در هفت ماهه نخست سال جاری، در مجموع تولید محصولات فولادی نسبت به دوره مشابه سال گذشته، رشد ۹ درصدی داشته است. مجموع تولید محصولات فولادی در هفت ماه نخست امسال، ۱۲ میلیون و ۷۹۳ هزار تن بوده است. تولید مقاطع طویل فولادی با رشد ۱۴ درصدی نسبت به هفت ماه نخست سال گذشته، به ۶ میلیون و ۴۹۵ هزار تن رسیده است. از میان مقاطع طویل فولادی، تولید میلگرد رشد ۱۵ درصدی، تولید تیرآهن رشد ۲۰ درصدی و تولید نبشی، ناودانی و سایر مقاطع، کاهش ۳ درصدی را تجربه کرده است. میزان تولید ورق گرم در هفت ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۴ درصد رشد داشته و به ۵ میلیون و ۲۸۰ هزار تن رسیده است. تولید ورق سرد با رشد ۶ درصدی به یک میلیون و ۵۹۴ هزار تن و تولید ورق پوششدار با کاهش ۷ درصدی به ۹۰۸ هزار تن رسیده است. مجموع تولید مقاطع تخت فولادی نیز با رشد ۴ درصدی به ۶ میلیون و ۲۹۸ هزار تن رسیده است.

وضعیت تولید آهن اسفنجی
تولید آهن اسفنجی در دوره هفت ماهه نخست سال جاری با رشد ۱۱ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ۱۸ میلیون و ۱۰۵ هزار تن رسیده است. رشد تولید آهن اسفنجی در هفت ماهه ماه نخست امسال، ۵ درصد بیش از رشد تولید فولاد میانی بوده است که خبر خوبی برای واحدهای فولادسازی مصرف‌کننده آهن اسفنجی است. در جدول زیر جزئیات آمار تولید فولاد کشور در دوره هفت ماهه نخست امسال و مقایسه آن به دوره مشابه سال قبل را ببینید:
 
 

لیست نظرات

ارسال نظر